Друга вища освіта

навчальний план

З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 7.03060401 "МЕНЕДЖМЕНТ"

варіативна компонента "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

1 семестр

 • Вища та прикладна математика (мод. "Вища математика")

 • Інформаційні системи та технології

 • Економічна теорія

 • мод."Основи економічної теорії"

 • мод. "Мікроекономіка"

 • мод."Макроекономіка"

 • Менеджмент

 • Правознавство

 • Адміністративне право

 • Державне та регіональне управління

 • Теорія організації

 • Офісний менеджмент

 • Основи бізнесу і підприємництва

 • Цивільний захист

 • Навчальна практика "Вступ до фаху"

 

ІІ семестр

 • Вища та прикладна математика

 • мод. "Теорія ймовірностей та математична статистика"

 • мод. "Математичне програмування"

 • Операційний менеджмент

 • Управління персоналом

 • Менеджмент (курсова робота)

 • Господарське право

 • Фінанси, гроші і кредит (мод. Фінанси)

 • Економіка і фінанси підприємства мод. "Економіка підприємства"

 • Маркетинг

 • Міжнародні економічні відносини

 

ІІІ семестр

 • Статистика

 • Самоменеджмент

 • Управління інноваціями

 • Трудове право

 • Фінанси, гроші і кредит (мод. "Гроші і кредит")

 • Економіка і фінанси підприємства мод. "Фінанси підприємства"

 • Облік і аудит

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 • Інтелектуальна власність

 

ІV семестр

 • Адміністративний менеджмент

 • Стратегічне управління

 • Логістика

 • Охорона праці в галузі

 • Менеджмент ЗЕД

 • Міжнародний маркетинг

 • Інвестиційний менеджмент

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (курсова робота)

 • Виробнича практика

 

V семестр

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

 • Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД

 • Міжнародне приватне право

 • Переддипломна практика

 • Дипломне проектування та захист в ДЕК

 • Захист дипломної роботи в ДЕК