© ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад  «Центрально-Європейський університет» 2019

м. Київ, вул. Рейтарська, 19-A

Економічний Факультет

Спеціальність: Маркетинг

Спеціалізація:

 • Маркетинг ринків товарів та послуг;

 • Маркетинг ринку капіталу;

 • Міжнародний маркетинг;

 

Кваліфікація: Економіст - маркетолог.

Форми навчання: очна, заочна

 

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Макроекономіка;

 • Мікроекономіка;

 • Менеджмент;

 • Світова економіка;

 • Статистика; Міжнародна статистика;

 • Фінанси;

 • Бухгалтерський облік;

 • Інфраструктура товарного ринку;

 • Міжнародна торгівля;

 • Маркетинг; Міжнародний маркетинг;

 • Маркетингова політика;

 • Логістика;

 • Маркетингова товарна політика;

 • Маркетингова цінова політика;

 • Митна справа;

 • Контролінговий маркетинг; Міжнародні системи контролінгу;

 • Промисловий маркетинг;

 • Господарське право;

 • Інформаційні системи маркетингу;

 • Використання Internet у міжнародному маркетингу;

 • Маркетинг послуг;

 • Дві іноземні мови;

 • Маркетингові дослідження;

 • Товарна іноваційна політика;

 • Комерційна діяльність посередницьких організацій;

 • Маркетинговий менеджмент.

 

Економіст - маркетолог може працювати в сферах національного і міжнародного маркетингу товарних, фінансово - інвестиційних, інформаційних ринків та ринків послуг, технологій, нерухомості.

 

Спеціальність: Фінанси

Спеціалізація:

 • Фінансовий менеджмент;

 • Міжнародні фінанси;

 

Кваліфікація: Економіст-фінансист.

Форми навчання: очна, заочна

 

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Макроекономіка;

 • Мікроекономіка;

 • Міжнародна економіка;

 • Менеджмент; Фінансовий менеджмент;

 • Статистика; Міжнародна статистика;

 • Маркетинг; Міжнародний маркетинг;

 • Фінанси; Міжнародні фінанси;

 • Гроші та кредит;

 • Бухгалтерський облік;

 • Страхування.Страхові послуги;

 • Інвестування;

 • Основи бізнесу та підприємництва;

 • Господарське право;

 • Митна справа;

 • Податкова система;

 • Банківські операції;

 • Бюджетна система;

 • Іноземна мова; Ділова іноземна мова.

 

Фінансист може працювати в спільних підприемствах, національних та міжнародних банках, різноманітних фінансових структурах, в податкових інспекціях, на валютних біржах, в міжнародних фондах.

 

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціалізація:

 • Міжнародний інвестиційний менеджмент;

 • Менеджмент міжнародного бізнесу.

 

Кваліфікація: Менеджер зовнішньоекономічної діяльності.

Форми навчання: очна, заочна

 

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Моделювання бізнес-процесів;

 • Економіка підприемства;

 • Фінанси;

 • Бугалтерский облік;

 • Аудит;

 • Міжнародні економічні відносини;

 • Підприемницьке право;

 • Маркетинг;

 • Логістіка;

 • Основи менеджменту;

 • Операційний менеджмент;

 • Управління персоналом;

 • Організація праці Менеджера;

 • Основи зовнішнььоекономічної діяльності;

 • Трудове право;

 • Основи охорони праці;

 • Інформаційні системи в менеджменті;

 • Міжнародний маркетинг;

 • Стратегічний менеджмент;

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції;

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

 • Управління міжнародними проектами;

 • Інноваційний менеджмент;

 • Міжнародний фінансовий менеджмент;

 • Основи управлінського консультування;

 • Корпоративне управління;

 • Методологія та організація наукових досліджень;

 • Інвестеційний менеджмент;

 • Інтернет в менеджменті.

 

Спеціаліст з менеджменту ЗЕД може працювати менеджером зовнішньоторговельної, фінансово - інвестиційної, фондової, митної діяльності в спільних підприємствах, акціонерних товариствах, державних структурах, фондах, зарубіжних фірмах та інших установах зовнішньоекономічної орієнтації.

Економічний факультет має постійний зв'язок з Українською спілкою промисловців і підприємців, Українською спілкою малих, середніх та приватизованих підприємств України, Торгово-промисловою палатою України, Міністерством економіки України, а також з успішними вітчизняними та міжнародними бізнесовими структурами.


 

Магістратура економічного факультету готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за такими спеціальностями:

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (спеціалізація "Управління міжнародним бізнесом");

 • Фінанси (спеціалізація "Фінансовий менеджмент");

 • Маркетинг (спеціалізація "Маркетинговий менеджмент та логістіка");

 

Термін навчання:

 • на основі базової освіти - 1 рік;

 • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" - 1 рік; Вимоги:

  • На навчання за рівне "магістр" рекомендуються на конкурсній основі особи, які здобули фахову базову віщу освіту в акредитованих ВУЗ-ах, мають поглибленні знання з обраної спеціальності, виявили творчі здібності науково-дослідної, науковопедагогічної діяльності та в процесі навчання досягли найвищих показників успішності.

  • Зарахування на навчання за рівнем "магістр" проводиться до 15 липня поточного року на підставі результатів конкурсу та укладених договорів.


 

Декан факультету: д.е.н., Пахомов Сергій Юрійович
тел: +38 (044) 278-84-73
e-mail: referent.c-e-u.info@gmail.com

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now