Економічний Факультет

 

Кваліфікація: Економіст-фінансист.

 

Форми навчання: очна, заочна

 

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Макроекономіка;

 • Мікроекономіка;

 • Міжнародна економіка;

 • Менеджмент; Фінансовий менеджмент;

 • Статистика; Міжнародна статистика;

 • Маркетинг; Міжнародний маркетинг;

 • Фінанси; Міжнародні фінанси;

 • Гроші та кредит;

 • Бухгалтерський облік;

 • Страхування.Страхові послуги;

 • Інвестування;

 • Основи бізнесу та підприємництва;

 • Господарське право;

 • Митна справа;

 • Податкова система;

 • Банківські операції;

 • Бюджетна система;

 • Іноземна мова; Ділова іноземна мова.

 

Фінансист може працювати в спільних підприємствах, національних та міжнародних банках, різноманітних фінансових структурах, в податкових інспекціях, на валютних біржах, в міжнародних фондах.

 

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціалізація:

 • Міжнародний інвестиційний менеджмент;

 • Менеджмент міжнародного бізнесу.

 

Кваліфікація: Менеджер зовнішньоекономічної діяльності.

Форми навчання: очна, заочна

 

Навчальні та тренінгові програми з основних професійно - орієнтованих дисциплін:

 • Моделювання бізнес-процесів;

 • Економіка підприємства;

 • Фінанси;

 • Бухгалтерский облік;

 • Аудит;

 • Міжнародні економічні відносини;

 • Підприємницьке право;

 • Маркетинг;

 • Логістика;

 • Основи менеджменту;

 • Операційний менеджмент;

 • Управління персоналом;

 • Організація праці Менеджера;

 • Основи зовнішньоекономічної діяльності;

 • Трудове право;

 • Основи охорони праці;

 • Інформаційні системи в менеджменті;

 • Міжнародний маркетинг;

 • Стратегічний менеджмент;

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції;

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

 • Управління міжнародними проектами;

 • Інноваційний менеджмент;

 • Міжнародний фінансовий менеджмент;

 • Основи управлінського консультування;

 • Корпоративне управління;

 • Методологія та організація наукових досліджень;

 • Інвестиційний менеджмент;

 • Інтернет в менеджменті.

 

Спеціаліст з менеджменту ЗЕД може працювати менеджером зовнішньоторговельної, фінансово - інвестиційної, фондової, митної діяльності в спільних підприємствах, акціонерних товариствах, державних структурах, фондах, іноземних фірмах та інших установах зовнішньоекономічної орієнтації.

Економічний факультет має постійний зв'язок з Українською спілкою промисловців і підприємців, Українською спілкою малих, середніх та приватизованих підприємств України, Торгово-промисловою палатою України, Міністерством економіки України, а також з успішними вітчизняними та міжнародними бізнесовими структурами.


 

Магістратура економічного факультету готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за такими спеціальностями:

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (спеціалізація "Управління міжнародним бізнесом");

 • Фінанси (спеціалізація "Фінансовий менеджмент");

 • Маркетинг (спеціалізація "Маркетинговий менеджмент та логістика");

 

Термін навчання:

 • на основі базової освіти - 1,5 рік.

Вимоги:

 • На навчання за рівнем "магістр" рекомендуються на конкурсній основі особи, які здобули фахову базову віщу освіту в акредитованих ВНЗ-ах, мають поглибленні знання з обраної спеціальності, виявили творчі здібності науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності та в процесі навчання досягли найвищих показників успішності.

 • Зарахування на навчання за рівнем "магістр" проводиться до 15 липня поточного року на підставі результатів конкурсу та укладених договорів.


 

Декан факультету: д.е.н., Пахомов Сергій Юрійович
тел: +38 (044) 278-84-73
e-mail: referent.ceu.info@gmail.com