Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин займається підготовкою бакалаврів та спеціалістів з міжнародних відносин. У складі кафедри висококваліфіковані фахівці. 85% викладачів мають наукову ступінь докторів та кандидатів наук, із них майже половина має практичний досвід дипломатичної діяльності в Міністерстві Закордонних Справ та в дипломатичних представництвах України за кордоном.

На кафедрі викладаються такі професійно орієнтовані дисципліни як: історія дипломатії, міжнародні відносини та зовнішня політика, дипломатична та консульська служба, міжнародне публічне право, дипломатичний протокол і етикет, теорія переговорів, конфліктологія, зовнішня політика країн Західної Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки, теорія міжнародних відносин, основи геополітики та геостратегії та ін.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців з міжнародних відносин за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Випускники факультету отримують диплом державного зразка: бакалавр з міжнародних відносин – після чотирьох років навчання; спеціаліст з кваліфікацією політолог-міжнародник, перекладач – після п’яти років навчання; магістр з кваліфікацією політолог-міжнародник, перекладач – після п’яти з половиною років навчання.

 

I курс факультету міжнародних відносин та РГФ.ОКР: бакалавр

Напрям підготовки 6.030201 "Міжнародні відносині"

1 семестр

 • Основи психології і педагогіки

 • Теорія держави і права

 • Історія України

 • Філософія

 • Інформатика

 • Країнознавство

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Вступ до спеціальності «міжнародні відносини»

 • Релігієзнавство

 • Основи екології та безпека життєдіяльності

 • Фізичне виховання

 

2 семестр

 • Політологія

 • Основи економічної теорії

 • Логіка

 • Сучасні інформаційні системи і технології

 • Порівняльне конституційне право

 • Практика з ЕОМ

 • Ораторське мистецтво

 • Культура країн Західної Європи та Північної Америки

 • Історія політичних вчень

 • Історія української культури

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Фізичне виховання

 • Країнознавство (курсова робота)

 

II курс факультету міжнародних відносин та РГФ.ОКР: бакалавр

Напрям підготовки 6.030201 "Міжнародні відносині"

3 семестр

 • Соціологія

 • Фізичне виховання

 • Ділова українська мова

 • Міжнародне публічне право

 • Світова економіка

 • Менеджмент та маркетинг

 • Міжнародна інформація

 • Зв'язки з громадськістю

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Основи світової політики

 • Порівняльна політологія

 • Культура країн Західної Європи та Північної Америки

 • Порівняльна політологія

 

4 семестр

 • Основи наукових досліджень

 • Міжнародні економічні відносини

 • Історія міжнародних відносин

 • СНД в сучасних міжнародних відносинах

 • Сучасні тенденції в міжнародних відносинах

 • Мова дипломатичних документів

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Міжнародне публічне право

 • Фізичне виховання

 • Курсова робота з дисципліни «Порівняльна політологія»

 

III курс факультету міжнародних відносин та РГФ.ОКР: бакалавр

Напрям підготовки 6.030201 "Міжнародні відносині"

5 семестр

 • Зовнішня політика України

 • Дипломатична та консульська служба

 • Міжнародне приватне право

 • Міжнародні економічні відносини

 • Конфліктологія та теорія переговорів

 • Іноземна мова спеціальності

 • Друга іноземна мова

 • Теорія та практика перекладу (англ.)

 • Історія міжнародних відносин

 • Теорія цивілізацій

 • Фізичне виховання

 • Європейський союз

 

6 семестр

 • Дипломатичний протокол та етикет

 • Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України

 • Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

 • Іноземна мова спеціальності

 • Теорія та практика перекладу(англ.)

 • Перекладацька практика(англ.)

 • Історія міжнародних відносин

 • Зовнішня політика країн Північної Америки

 • Зовнішня політика Росії та країн СНД

 • Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

 • Друга іноземна мова

 • Фізичне виховання

 • Історія міжнародних відносин (курсова робота)

 

IV курс факультету міжнародних відносин та РГФ.ОКР: бакалавр

Напрям підготовки 6.030201 "Міжнародні відносині"

7 семестр

 • Теорія міжнародних відносин

 • Міжнародні відносини та світова політика

 • Міжнародні організації

 • Іноземна мова спеціальності

 • Теорія та практика перекладу(англ.)

 • Міжнародні конфлікти

 • Зовнішня політика країн Західної Європи

 • Основи геополітики та геостратегії

 • Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці

 • Друга іноземна мова

 • Інформаційно-аналітична діяльність дипломата

 • Фізичне виховання

 

8 семестр

 • Дипломатія України

 • Міжнародні відносини та світова політика

 • Іноземна мова спеціальності

 • Теорія та практика перекладу

 • Зовнішня політика країн Азії

 • Європейський Союз в міжнародних відносинах

 • Право зовнішніх зносин

 • Друга іноземна мова

 • Україна та Європейська політика

 • Національно-етнічні проблеми в міжнародних відносинах

 

V курс факультету міжнародних відносин та РГФ. ОКР: магістр

Спеціальність 8.03020101 "Міжнародні відносини". Кваліфікація - політолог - міжнародник, перекладач

9 семестр

 • Методика викладання у вищій школі

 • Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин

 • Міжнародна та європейська безпека

 • Аналіз та прогнозування зовнішньої політики

 • Практикум перекладу(англ.)

 • Міжнародне гуманітарне право

 • Дипломатична робота: принципи, практика

 • Проблеми нерозповсюдження зброї масового знищення

 • Проблеми розширення ЄС та НАТО

 • Воєнно-політичні аспекти сучасних міжнародних відносин

 • Друга іноземна мова

 • Глобальні та регіональні системи безпеки

 

10 семестр

 • Міжнародні системи та проблеми глобального розвитку

 • Методологія та методи досліджень МВ

 • Практикум перекладу

 • Науково-педагогічний практикум

 • Стратегія і тактика ведення дипломатичних переговорів

 • Національна безпека України

 • Друга іноземна мова

 • Роль НАТО в сучасному світі

 • Становлення та розвиток сучасної моделі дипломатії

 • Науково-педагогічний практикум

 • Державна атестація з іноземної мови та теорії і практики перекладу

 

VI курс факультету міжнародних відносин та РГФ. ОКР: магістр

Спеціальність 8.03020101 "Міжнародні відносини". Кваліфікація - політолог - міжнародник, перекладач

11 семестр

 • Науково-виробнича практика

 • Педагогічна (асистентська) практика

 • Виконання магістерської роботи

 • Державна атестація з міжнародних систем та проблем глобального розвитку

 • Захист магістерської роботи.