Кафедра романо-германської філології

Кафедра була створена в 2011 році шляхом злиття двох кафедр: англійської філології та іноземних мов. Мета об'єднання - концентрація наукового потенціалу професорсько-викладацького складу та поглиблення навчально-методичного процесу.

 

Готує:

 • викладачів іноземних мов (англійської+німецької/французької) та зарубіжної літератури;

 • перекладачів (з англійської мови на українську та з української мови на англійську);

 • фахівців із знанням базової та ділової англійської мови

 

Викладачі кафедри працюють на факультетах:

 • міжнародних відносин і романо-германської філології;

 • економічному.

 

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі з науковим ступенем які пройшли мовне стажування за кордоном і мають значний досвід науково-педагогічної та перекладацької діяльності.

Всі науково-педагогічні працівники за кваліфікацією відповідають профільному напряму дисциплін, які вони викладають, мають стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та досвід практичної роботи. Формування професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється на основі штатно-контрактної системи залучення кадрів та штатного сумісництва. До навчальної, методичної та наукової роботи в академії залучаються викладачі найвищої кваліфікації, науковці та фахівці-практики з Київського Національного університету ім. Тараса Шевченко, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Київського національного лінгвістичного університету, Київського інституту міжнародних відносин.

 

Основними напрямками дослідницької діяльності є:

 • лінгвістика, зокрема, наукові дослідження, пов'язані з дослідженнями з загального мовознавства, теоретичної фонетики, теоретичної граматики лексикології, стилістики, історії англійської мови, лінгвістики тексту, соціальної лінгвістики та перекладу;

 • літературознавство , зокрема, наукові дослідження, пов'язані з проблемами історії літератури, теорії літератури, літературної критики, новітніх методологій, літературознавчого аналізу, літературного дискурсу постмодернізму;

 • методика викладання іноземних мов, зокрема, наукові дослідження, пов'язані з сучасними комунікативними методами або сучасними освітніми технологіями.

 

На перспективу планується розширення географії міжнародного співробітництва та поглиблення постійних контактів з новими зарубіжними партнерами. Міжнародну діяльність організовує і планує ректорат академії.

Важливе значення має також співпраця кафедри академії з такими освітньо-методичними організаціями як Британська Рада, Асоціація викладачів англійської мови як іноземної, що дає можливість студентам та викладачам академії підвищувати рівень володіння англійською мовою, і удосконалювати методи її вивчення та викладання, спираючись на новітні досягнення світового рівня та нові технології.

Студенти академії та викладачі кафедри користуються книжковим фондом та фондом аудіо та відеоматеріалів Британської Ради та Американської бібліотеки, відвідують заходи, які організують ці установи.

Кафедра підтримує зв'язки з представництвами найбільш відомих британських видавництв учбової та довідкової літератури, а саме з представництвом "Oxford University Press" в Україні (офіційний представник Анна Моріс), з представництвом "Лонгмен Пірсон Едюкейшн" в Україні (директор - Марина Малигіна), з офіційним представництвом компанії "Макміллан" (директор - Олена Колесник).

Для ознайомлення студентів та викладачів академії з сучасними навчальними матеріалами англійською мовою кафедра активно співпрацює з міжнародною компанією "Дінтернел" , запрошує двічі на семестр представників компанії для презентації сучасних підручників, словників, методичної та художньої літератури та проведення семінарів англомовними методистами щодо найефективніших методів їх використання в навчальному процесі.

Підготовці фахівців вказаного профілю сприяє проходження практик в загально-освітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях. Показуючи високий рівень знань та вмінь на базі практики, вони отримують пропозиції щодо працевлаштування.

Якість та рівень підготовки фахівців, яких готує Київська гуманітарна академія підтверджується професійною діяльністю випускників. Фахівці з кваліфікацією "філолог, викладач двох іноземних мов та зарубіжної літератури", які отримали спеціалізацію з англійської філології, працюють викладачами англійської мови у вищих та середніх навчальних закладах України, а саме:

 • у вищих навчальних закладах : Київська гуманітарна академія, Славістичний університет, Прикарпатський державний університет, Університет туризму та менеджменту, Національний авіаційний університет, Університет "Україна";

 • у середніх школах : спеціалізована загальноосвітня школа № 314 (з поглибленим вивченням англійської мови), спеціалізована загальноосвітня школа № 267 (з поглибленим вивченням англійської мови), спеціалізована загальноосвітня школа № 15 (з поглибленим вивченням англійської мови), гімназія № 143, середня загальноосвітня школа № 228, обласний ліцей-інтернат (м. Вінниця), середня загальноосвітня школа № 30 (м. Чернігів), гімназія № 109, ім. Т.Г.Шевченка, спеціалізована загальноосвітня школа № 139 (з поглибленим вивченням англійської мови), спеціалізована загальноосвітня школа № 45 (з поглибленим вивченням англійської та німецької мов) , середня загальноосвітня школа № 204.

 • перекладачами в міжнародних та втчизняних структурах міжнародної орієнтації.

 

Кафедра перебуває в постійних пошуках нових форм і методів викладання у вищій школі з використанням аудіо- та відеоресурсів Оксфордського й Кембріджського університету в, підтримує зв'язки з профільними кафедрами вузів України, запрошує для читання спецкурсів професорів з Великої Британії, Канади, США. Обладнані класи та аудиторії мають у своєму розпорядженні систему Інтернет, супутникове телебачення, лінгафонні кабінети для підтримки ефективного викладання практичних і теоретичних дисциплін.

Наукова робота на кафедрі англійської філологї спрямована по-перше, на проведення наукових досліджень самими викладачами, результати яких обговорюються на наукових семінарах кафедри, доповідаються на щорічних інститутських науково-практичних конференціях за темою "Актуальні проблеми іноземної філології" і друкуються у науковому віснику КГІ: серія філологічні науки та професійних вітчизняних виданнях. По-друге, на впровадження цих досліджень в навчальний процес у формі проведення наукових семінарів, колоквіумів, студентських конференцій та керівництва науково-дослідницькою діяльністю студентів.

На базі кафедри функціонує Англійський студентський клуб.

 

 

Кафедру іноземних мов очолює кандидат філологічних наук, доцент Іонова Ірина Михайлівна

У 1963 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Державний лінгвістичний університет)

В 1972 р. закінчила аспірантуру при Московському державному інституті іноземних мов ім. М.Тореза. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію

 

Досвід роботи в вузах:

 • Ніжинський державний педагогічний інститут ім.М.В.Гоголя, викладач англійської мови

 • Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, викладач

 • Грінелл коледж (США), викладач російської мови та літератури

 • Державний департамент з освіти штат Нью-Йорк (США), експерт з викладання російської мови та літератури

 • Доцент кафедри лексикології та стилістики англійської мови, декан факультету підвищення кваліфікації Київський державний педагогічний інститут іноземних мов

 • Проректор Київської гуманітарної академії

 

Досвід роботи за кордоном:

 • 1977 Грінелл коледж (США)

 • 1981 Степендіант ЮНЕСКО, Франція Велика Британія

 • 1988-1989 Державний департамент з освіти штат Нью-Йорк (США)

 

Стажування:

 • Лондонський університет

 • Теімз Веллі університет (Велика Британія)

 • Кембріджський університет (Велика Британія)

 • Ланкастерський університет (Велика Британія)

 • Йоркширський університет (Велика Британія)

 • Колчестерський університет (Велика Британія)

 • Геріет Ват університет у Единбургу (Велика Британія)

 • Сорбона (Франція)

 

Участь у міжнародних конференціях:

 • Фінляндія - Міжнародна конференція ЮНЕСКО з питань освіти в дусі взаєморозуміння та поваги прав людини.

 • Греція - Міжнародна конференція ЮНЕСКО з питань мов

 • Італія - Міжнародна конференція ЮНЕСКО з питань викладання рідної мови

 • Велика Британія - Міжнародна конференція з проблем викладання англійської мови як іноземної

 

Участь у міжнародних семінарах:

 • Австрія - семінар з питань використання новітніх методів навчання та технічних засобів у процесі викладання англійської мови як іноземної

 • Велика Британія - семінар видавництва "Longman"

 

Секція іноземних мов

Всі викладачі секції неодноразово проходили перепідготовку на різноманітних курсах та семінарах при Британській Раді, Альянс Францез та Інституту Гете. Викладачі кафедри володіють новітньою методикою викладання іноземних мов; широко використовують ділові та рольові ігри, застосовують комп'ютерні технології та програми при навчанні іноземних мов.

Для викладання іноземних мов використовуються тільки аутентичні матеріали, які повністю дають уяву про культурологічний аспект мови навчання, містять лексику, яка вживається носіями мови у сучасний період. Всі підручники основані на основі комунікативного підходу і дають можливість навчити студентів вільному володінню іноземними мовами. Наші студенти вільно спілкуються однією двома іноземними мовами.

Секція англійської філології

Викладачі секції мають наукові ступені і пройшли мовне стажування за кордоном і мають значний досвід науково-педагогічної та перекладацької діяльності.

Всі науково-педагогічні працівники за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, які вони викладають, мають стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та досвід практичної роботи. Формування професорсько-викладацького складу здійснюється на основі штатно-контрактної системи залучення кадрів та штатного сумісництва. До навчальної, методичної та наукової роботи в академії залучаються викладачі найвищої кваліфікації, науковці та фахівці-практики з Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та Київського національного Лінгвістичного університету. До читання лекцій та проведення семінарських та практичних занять також запрошуються вчені та фахівці зарубіжних країн.


 

I курс факультету міжнародних відносин та РГФ. ОКР: бакалавр

Напрям підготовки 6.020303 "Філологія"

1 семестр

 • Філософія

 • Історія України

 • Сучасна українська мова

 • Основи інформатики та прикладної лінгвістики

 • Фізичне виховання

 • Правознавство

 • Релігієзнавство

 • Вступ до літературознавства

 • Перша іноземна мова

 • Практична фонетика першої іноземної мови

 • Практична граматика першої іноземної мови

 

2 семестр

 • Історія української культури

 • Соціологія

 • Основи економічної теорії

 • Фізичне виховання

 • Ділова українська мова

 • Латинська мова

 • Сучасна українська література

 • Перша іноземна мова

 • Практична фонетика першої іноземної мови

 • Практична граматика першої іноземної мови

 • Комп’ютерна лінгвістика

 

II курс факультету міжнародних відносин та РГФ. ОКР: бакалавр

Напрям підготовки 6.020303 "Філологія"

3 семестр

 • Основи безпеки життєдіяльності

 • Фізичне виховання

 • Політологія

 • Вступ до мовознавства

 • Психологія

 • Перша іноземна мова

 • Друга іноземна мова

 • Історія зарубіжної літератури

 • Практична граматика першої іноземної мови

 • Практика з комп’ютерної техніки та прикладної лінгвістики

 

4 семестр

 • Фізичне виховання

 • Етика і естетика

 • Вступ до спецфілології

 • Педагогіка

 • Перша іноземна мова

 • Друга іноземна мова

 • Історія зарубіжної літератури

 • Жанри і стилі

 • Практична граматика першої іноземної мови

 • Курсова робота з дисципліни «Педагогіка»

 

III курс факультету міжнародних відносин та РГФ. ОКР: бакалавр

Напрям підготовки 6.020303 "Філологія"

5 семестр

 • Основи наукових досліджень

 • Основи педагогічної майстерності

 • Перша іноземна мова

 • Друга іноземна мова

 • Лінгвоукраїнознавство-1

 • Історія зарубіжної літератури

 • Ділова іноземна мова

 • Практична граматика першої іноземної мови

 • Теоретична фонетика першої іноземної мови

 

6 семестр

 • Ораторське мистецтво

 • Методика виховної роботи

 • Перша іноземна мова

 • Історія мови

 • Друга іноземна мова

 • Історія зарубіжної літератури

 • Теорія і практика перекладу

 • Ділова іноземна мова

 • Практична граматика першої іноземної мови

 • Лінгвоукраїнознавство-2

 

IV курс факультету міжнародних відносин та РГФ. ОКР: бакалавр

Напрям підготовки 6.020303 "Філологія"

7 семестр

 • Фізичне виховання

 • Основна іноземна мова

 • Теоретична граматика

 • Лексикологія

 • Історія зарубіжної літератури

 • Друга іноземна мова

 • Методика викладання іноземної мови

 • Методика викладання зарубіжної літератури

 • Основи наукових досліджень

 • Третя іноземна мова

 • Практика перекладу з основної іноземної мови

 • КР з історії зарубіжної літератури

 

8 семестр

 • Основна іноземна мова

 • Стилістика

 • Друга іноземна мова

 • Основи теорії мовної комунікації

 • Аналіз художнього тексту

 • Нові художні тенденції і літературні процеси

 • Сучасна література країни, мова якої вивчається

 • Проблеми літератури країн, мова яких вивчається + реферат

 • Дискурсивний аналіз і стилістика

 • Третя іноземна мова

 • Практика перекладу з основної іноземної мови

 • КР з філології

 • Навчальна практика

 

V курс факультету міжнародних відносин та РГФ. ОКР: магістр

Спеціальність 8.02030302 "Мова і література". Кваліфікація "Магістр з філології, викладач двох іноземних мов та зарубіжной літератури"

9 семестр

 • Педагогіка вищої школи

 • Методика викладання іноземної мови у вищій школі

 • Сучасні інформаційні технології

 • Історія лінгвістичних вчень

 • Комунікативна лінгвістика

 • Теорія літератури

 • Інтелектуальна власність

 • Історія і теорія летературно-художньої критики

 • Перша іноземна мова

 • Друга іноземна мова

 • Ділова комунікація

 • Асистентська практика

 

10 семестр

 • Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі

 • Психологія вищої школи

 • Теорія мовознавства

 • Перша іноземна мова

 • Друга іноземна мова

 • Семіотика художнього тексту

 • Філософія мови

 • Сучасна зарубіжна література

 • Порівняльна лексикологія / стилістика іноземної та української мови

 • Переддипломна наукова практика і написання магістерської роботи

 • Державний екзамен з першої іноземної мови

 • Державний екзамен з другої іноземної мови

 • Захист магістерської роботи