Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Загальні відомості про кафедру

Засновник кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" доктор економічних наук, професор Шепелюк Галина Олександрівна


 

Підручники та навчальні посібники, підготовлені викладачами кафедри:

 • Основи менеджменту.

  Автор - докт.екон.наук, проф. Бондаренко Є.В. (зі співавторами)

 • Менеджмент

  Автор - докт.екон.наук, проф. Бондаренко Є.В. (зі співавторами)

 • Етика ділового спілкування.

  Автори - канд.псих.наук , доц.Чмут Т.К., канд.іст.наук Чайка Г.Л.

 • Культура ділового спілкування менеджера

  Автор - канд.іст.наук Чайка Г.Л.

 • Організація праці менеджера

  Автор - канд.іст.наук Чайка Г.Л.

 • Праця менеджера в системі управління

  Автор - канд.іст.наук Чайка Г.Л.

 • Синергізм в управлінні

  Автор - канд.іст.наук Чайка Г.Л.

 • Міжнародний обмін технологіями у формування конкурентних переваг національної економіки (на прикладі Італії)

  Автор - канд.екон.наук Остапенко Т.Г.

 • Основи управлінського консультування

  Автор - докт.екон.наук, проф. Дудченко М.А.

 • Бізнес-план зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

  Автор - докт.екон.наук, проф.Шепелюк Г.О.

 

Безцінним надбанням кафедри є її викладацький склад. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, майже всі вони мають наукові ступіні, звання та практичні навички роботи на підприємствах та в інших організаціях України.

Результати науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри висвітлюються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях та наукових конференціях;

Вивчення теоретичних дисциплін тісно поєднується з ознайомленням з діяльністю українських підприємств та практикою сучасного менеджменту 


НАША ГОРДІСТЬ - ВИПУСКНИКИ АКАДЕМІЇ:

Баранецький Ігор Олегович - випускник 2003 року - Кандидат економічних наук, закінчив Дипломатичну академію України при Міністерстві Закордонних Справ. Нині - відповідальний працівник у Посольстві України в Канаді

 

Бокулєва Марія Олександрівна - випускниця 2004 року - Кандидат економічних наук. Працює викладачем на кафедрі маркетингу академії

 

Бейлін Дмитро Георгійович - випускник 2004 р. Створив власний бізнес, успішний підприємець і менеджер

 

Бейлін Павло Георгійович - випускник 2011 р. Створив власний бізнес, успішний підприємець і менеджер


 

Щорічно кафедра проводить науково-практичні конференції за участю викладачів та студентів, а також провідних вчених та успішних менеджерів.

21 грудня 2013 року відбулася студентська науково-практична конференція на тему "Тенденції та проблеми в діяльності підприємств і організацій України за сучасних умов":

Секція 5 (Менеджмент ЗЕД) тема: «Стратегії підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»:

 • Оптимізація міжнародних транспортних потоків (на прикладі ТОВ «Авто-Едванс»

  Базир Яна В’ячеславівна - студентка 6 курсу (магістратура)

 • Особливості регулювання експортно-імпортної транспортної діяльності в Україні (на прикладі «Айс логістик»)

  Бобко Ірина Юріївна - студентка 6 курсу (магістратура)

 • Розробка стратегії конкурентних переваг підприємства при виході на міжнародні ринки (на прикладі ТОВ УБ «Закордонмонтажспецбуд»

  Бондаренко Вадим Дмитрович - студент 6 курсу (магістратура)

 • Розробка та реалізація гнучких інноваційних структур управління будівельної організації (на прикладі ТОВ «техекспорт 2007»

  Гузій Богдан Бориславович - студент 6 курсу (магістратура)

 • Формування ключових компетенцій персоналу підприємства – суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі ВАТ «Транс-Оболонь»)

  Ігнатенко Катерина Олегівна - студентка 6 курсу (магістратура)

 • Особливості маркетингового дослідження на підприємствах кондитерської галузі (на прикладі ІП ГФК «Україна»

  Карпук Антон Леонідович - студент 6 курсу (магістратура).

 • Розробка та реалізація стратегій конкурентних переваг на ринку паперової продукції (на прикладі ТОВ «Український папір»)

 • Коломієць Юрій Володимирович - студент 6 курсу (магістратура)

 • Розробка стратегії виходу пивної продукції на зовнішні ринки (на прикладі ПАТ «Сан ІН Бев Україна»)

  Майстренко Віталій В’ячеславович - студент 6 курсу (магістратура)

 • Розробка та реалізація інноваційних стратегій зовнішньоекономічної діяльності страхового бізнесу України (на прикладі ПрАТ «СК Провідна»)

  Мозгова Інна Володимирівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Розробка програми підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «Еталонпостач»)

 • Рубан Марина Вікторівна - студентка 6 курсу (магістратура)

 • Методи і стратегії синергізму при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі «ТОВ «Транс-Оболонь»)

  Роговенко Богдан Саярович - студент 6 курсу (магістратура)
 

Секція 6 (Фінанси і кредит) тема: «Фінансова стабільність підприємств – умова ефективного розвитку»:

 • Практика застосування форфейтингу

  Левченко Олександра Мартинівна - к.е.н., доцент кафедри економіки, фінансів та маркетингу

 • Особливості зовнішніх запозичень суб’єктами підприємницької діяльності

  Бруй Ольга Вікторівна - магістр банківського менеджменту.

 • Формування та ефективне використання фінансових ресурсів комерційного банку (на прикладі «Райффайзен банк Аваль»)

  Голубенко Анастасія Вадимівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Складові власного капіталу підприємства

  Деревянко Оксана Юріївна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Розробка програми мінімізації фінансових ризиків підприємства

  Збаращук Валентина Леонідівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Теоретичні аспекти стабілізації структури капіталу підприємства в сучасних умовах

  Калініченко Ілона Василівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Розробка та реалізація програми моніторингу фінансового стану (на прикладі ПП «Прес-інформ»)

  Коваленко Алла Євгеніївна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Система ефективного управління розвитком інноваційного потенціалу 

  Кукос Володимир Євграфович - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Аналіз використання інвестиційного потенціалу підприємства

  Лінська Вікторія Василівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Розробка заходів покращення фінансового стану підприємства

  Логвиненко Олена Миколаївна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Теоретичні підходи до визначення фінансового механізму підприємства

  Лойко Людмила Володимирівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Джерела та чинники зниження витрат підприємства

  Луцик Ілля Ігоревич - студент 6 курсу (магістратура).

 • Прибуток та рентабельність: важливі показники ефективності діяльності підприємства

  Мазурчик Ольга Василівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Розширення ринку послуг населенню (на прикладі ПрАТ «Ощадбанк»)

  Малаховська Наталія Юріївна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Інформація про стан заборгованості в управлінні підприємством 

  Прилипко Наталія Олександрівна - студентка VІ курсу (магістратура).

 • Служба контролінгу в банку

  Сальнюк Віта Павлівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Розробка оптимального плану реалізації місцевого бюджету (на прикладі Горбівської сільської ради Чернігівської області Куликівського району)

  Трикашна Оксана Миколаївна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Сучасні умови формування фінансової стратегії підприємств

  Ходакова Юлія Іванівна - студентка 6 курсу (магістратура).

 • Аналіз грошових потоків підприємства

  Чалленюк Діана Михайлівна - студентка 6 курсу (магістратура).


 

ЧОМУ МИ ОБРАЛИ ПРОФЕСІЮ МЕНЕДЖЕРА ЗЕД

"Мені здається, що менеджер - це не просто професія. Це наче колективний образ різних професій. Менеджер працює з людьми, він виконує свою професійну діяльність, використовуючи знання, вміння, інтелект та працю інших людей. Він повинен уміти оточувати себе талановитими людьми і ефективно взаємодіяти з ними. Тому сьогодні менеджер повинен бути не просто організатором виробництва, лідером, але й економістом, психологом, педагогом, спеціалістом з етики, соціології тощо. Хороший керівник знає для себе, що кожна людина є особистістю, яка має невід'ємне право на природний вияв своєї індивідуальності. Менеджер зовнішньоекономічної діяльності - це, на мою думку, ще більш складна професія. Бо цей фахівець має виводити свою організацію на зовнішній ринок, уміти встановлювати контакти та взаємодіяти з представниками різних країн і відстоювати інтереси своєї країни, тобто бути неначе послом своєї країни. Для цього треба добре знати світову економіку, тонкощі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. До того ж йому треба добре розумітися в культурних, національних та психологічних особливостях різних народів, знати їхні ділові культури. Я розумію, що така діяльність є дуже важливою для майбутнього нашої країни, і тому я обрала професію менеджера зовнішньоекономічної діяльності." 
Гайова Олександра, випускниця 2008 року.
Працює менеджером у відділі ЗЕД групи компаній "Інтер".

 

"На мою думку, щоб стати дійсно менеджером високої кваліфікації, треба мати велику суму знань: з економіки, з менеджменту, а, насамперед, треба мати такі людські якості, як вміння розбиратися в людях, поважати їх і вчитися у них.. Мені подобається не просто спілкуватися з людьми, а й ефективно взаємодіяти з ними, досягаючи певної цілі. Я просто обожнюю налагоджувати контакти з новими людьми. Я народилася в Україні, мені жити й працювати в ній. І я хочу, щоб наша держава була багатою, економічно розвиненою, щоб вона мала авторитет у всьому світі, щоб українські товари купували в інших країнах. І мені хотілося б допомогти у розвитку економічних зв'язків України з іншими країнами, прискоренні процесу виходу України на міжнародний рівень та її становленню як могутньої економічно розвиненої держави. Тому я і обрала професію менеджера зовнішньоекономічної діяльності. Зараз я вчуся на другому курсі інституту і вважаю, що я зробила правильний крок у своєму житті з вибору професії. Це те, що мені подобається і те, що потрібно державі. Мені подобаються умови, які створені в інституті для того, щоб я стала кваліфікованим спеціалістом, мені подобаються викладачі, які мають високий рівень кваліфікації. Я буду прагнути до того, щоб набути необхідні знання, буду вдосконалювати свій характер, буду відпрацьовувати свої вміння, щоб ефективно спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми. Я хочу стати кваліфікованим менеджером із зовнішньоекономічної діяльності". 
Бардис Анна, студентка 2 курсу


 

ВІД ВИПУСКНИКІВ

Вчера - студенты, а сегодня - дипломанты. За день мы повзрослели лет на пять. Недавно нас как новичков встречали и вот пришли сегодня провожать. А помните? Начало сентября и слово "сессия" звучит сродни кошмару, и в институт опаздывать нельзя, но утром так не хочется на пару. Но, если честно, - сожалений нет, что в КГИ мы встретились однажды, не зря за партами сидели столько лет: Вы нас учили жить - и это важно! Учили знать, уметь и понимать, но многое поймём, наверно, позже. Сегодня скажем мы: "Спасибо и прощай!" Друг друга мы не будем мучить больше. Вот перед нами тысячи дорог! Куда пойдём? Чего достигнет каждый? Пока не знаем, знаем лишь одно: Мы не забудем Вас! И это важно!


 

МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ 2013 року.

Спеціальність 8.03060104 “Менеджмент ЗЕД ”:

 • Базир Яна В’ячеславівна – «Оптимізація міжнародних транспортних потоків (на прикладі ТОВ «Авто-Едванс»)».

 • Гузій Богдан Бориславович – «Розробка та реалізація гнучких інноваційних структур управління будівельної організації суб’єкта ЗЕД (на прикладі ТОВ «Техекспорт 2007»)».

 • Карпук Антон Леонідович – «Особливості маркетингового дослідження на підприємствах на підприємствах кондитерської галузі (на прикладі ІП ГФК Україна)».

 • Мозгова Інна Володимирівна – «Розробка та реалізація інноваційної стратегії зовнішньоекономічної діяльності страхового бізнесу України (на прикладі СК «Провідна»)».

 • Тихопой Олена Сергіївна – «Розробка та реалізації стратегій прориву на нові ринки консалтингових послуг (на прикладі ТОВ «МКД консалтинг»)».

 • Бобко Ірина Юріївна – «Особливості регулювання експортно-імпортної транспортної діяльності в Україні (на прикладі «Айс логістик»)».

 • Бондаренко Вадим Дмитрович – «Розробка стратегії конкурентних переваг підприємства при виході на міжнародні ринки (на прикладі ТОВ УБ «Закородонмонтажспецбуд»)».

 • Рубан Марина Вікторівна – «Розробка програми підвищення конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Еталонпостач»)».

 • Ігнатенко Катерина Олегівна – «Формування ключових компетенцій персоналу підприємства – суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі ВАТ «Транс-Оболонь»)».

 • Роговенко Богдан Саярович – «Методи і стратегії синергізму при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі «ТОВ «Транс-Оболонь»)».

 • Коломієць Юрій Володимирович – «Розробка та реалізація стратегій конкурентних переваг на ринку паперової продукції (на прикладі ТОВ «Українській папір»)».

 • Майстренко Віталій В’ячеславович – «Розробка стратегії виходу пивної продукції на зовнішні ринки (на прикладі ПАТ «Сан ІН Бев Україна»)».

 

Спеціальність 8.03050801 “Фінанси і кредит ”:

 • Калініченко Ілона Василівна – «Формування структури капіталу підприємства та визначення його вартості» (на прикладі ТОВ «ЮВАС-ТРЕЙД»)».

 • Голубенко Анастасія Вадимівна – «Формування та ефективне використання фінансових ресурсів комерційного банку (на прикладі «Райффайзен банк Аваль»)».

 • Збаращук Валентина Леонідівна – «Шляхи зниження економічних ризиків на підприємстві (на прикладі ТОВ УБ«Закордонионтажспецбуд»)».

 • Логвиненко Олена Миколаївна – «Проведення фінансової діагностики компанії та розробка заходів покращення фінансового стану (на прикладі СП «Комерційна служба» «КП Київський метрополітен»)».

 • Коваленко Алла Євгеніївна – «Розробка та реалізація програми моніторингу фінансового стану (на прикладі ПП «Прес-інформ»)».

 • Кукос Володимир Євграфович – «Формування та фінансова оцінка інноваційного потенціалу підприємства (на прикладі ТОВ «Нетс»)».

 • Деревянко Оксана Юріївна – «Управління власним капіталом підприємства (на прикладі ТОВ «Гуд Лайф»)».

 • Деревянко Оксана Юріївна – «Рентабельність фінансово-господарської діяльності підприємства та резерви її підвищення (на прикладі ТОВ «АЛС»)».

 • Лінська Вікторія Василівна – «Оцінка системи управління інвестиційною діяльністю підприємства ТОВ «Інвест капітал девелопмент».

 • Малаховська Наталія Юріївна – «Розширення ринку кредитних послуг населенню (на прикладі ПрАТ «Ощадбанк»)».

 • Прилипко Наталія Олександрівна – «Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства (на прикладі ТОВ «Сейм-93»)».

 • Прилипко Наталія Олександрівна – «Обґрунтування шляхів покращення використання облікової інформації в сучасному фінансовому менеджменті банку (на прикладі АТ «РОДОВІД БАНК»)».

 • Трикашна Оксана Миколаївна – «Розробка оптимального плану реалізації місцевого бюджету (на прикладі Горбівської сільської ради Чернігівської області Куликівського району)».

 • Ходакова Юлія Іванівна – «Управління фінансовою стратегією підприємства (на прикладі ТОВ «Технологія-сервіс»)».

 

Спеціальність 8.03050701 “Маркетинг ”:

 • Багмет Алла Володимирівна – «Розробка та впровадження стратегії просування товару на ринок (на прикладі ТОВ «Ходак»)».

 • Богінський Віталій Сергійович – «Розробка та реалізація маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ПАТ «ВАТ Фарм»)».

 • Дужак Олена Василівна – «Управління якістю в маркетинговій політиці підприємства (на прикладі ТОВ «Янтар-Черкаси»)».

 • Калиновська Людмила Володимирівна – «Формування маркетингового звернення у маркетинговій діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Черкасихліб»)».

 • Яковченко Володимир Віталійович – «Формування цінової маркетингової політики підприємства (на прикладі СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський»)».

 • Олійник Марина Ігорівна – «Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ПрАТ «Черкаська меблева фабрика»)».

 

Спеціальність 7.03050801 “Фінанси і кредит ”:

 • Дудка Наталія Петрівна – «Розробка та реалізація програми оптимізації товарних запасів підприємства (на прикладі ТОВ «БТК Акваніка»)».

 • Малій Катерина Анатоліївна – «Формування конкурентної кредитної політики комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «Правексбанк»)».

 • Маліновська Наталія В’ячеславівна – «Розробка та обґрунтування напрямів підвищення інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ТОВ «Зарниця»)».

 • Гоцалюк Наталія Володимирівна – «Розробка програми оптимізації грошових потоків підприємства (на прикладі ТОВ «Агрофірма «Матюші»)».

 • Дзюба Алла Павлівна – «Розробка та реалізація комплексної програми сталого фінансового розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «Фільварок»)».

 • Христинченко Любов Григорівна – «Розробка комплексної програми оновлення та модернізації основних засобів підприємства (на прикладі ПрАТ «Росава»)».

 • Чорновол Альвіна Вікторівна – «Розробка та впровадження програми інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ТОВ «Господар» Миронівського району, Київської області)».

 • Горуненко Олег Іванович – «Розробка ефективної політики фінансування необоротних активів (на прикладі ТОВ «Котя»)».

 • Косенко Владислав Юрійович – «Управління прибутком підприємства (на прикладі ПАТ «Черкасобленерго»)».

 • Кучер Леся Олександрівна – «Розробка та реалізація програми підвищення фінансової стійкості підприємства (на прикладі ТОВ «Мелагрейн»)».

 • Суполкін Олексій Миколайович «Розробка та реалізація програми росту капіталізації підприємства (на прикладі ТОВ «Рубіжанський трубний завод»)».

 • Ковальська Наталія Анатоліївна – «Амортизаційна політика підприємства (на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод»)».

 • Луцик Ілля Ігорович – «Обґрунтування системи управління витратами та напрямки її вдосконалення (на прикладі ТОВ «Аладін»)».

 • Челленюк Діана Михайлівна – «Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства (на прикладі ПП фірми «Ареал»)».

 • Барковська Аня Василівна – «Розробка та реалізації програми росту прибутковості підприємства (на прикладі ТОВ «Карат – Ліфтокомплект»)».

 • Черненко Антоніна Петрівна – «Розробка програми санаційних заходів з метою подолання банкрутства підприємства (на прикладі ТОВ завод «Ізолятор»)».

 • Білан Яна Павлівна – «Напрями удосконалення фінансового планування на підприємстві (на прикладі СТОВ „Агрофірма „Зоря”)».

 • Лобас Юлія Василівна – «Впровадження методів бюджетування на підприємстві (на прикладі ПАТ «Графія України»)».

 • Розум Юлія Анатоліївна – «Розробка програми росту грошових надходжень підприємства (на прикладі ПрАТ «Росава»)».

 • Стеценко Надія Анатоліївна – «Розробка програми підвищення інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ТОВ ім. Косовського)».

 • Якимчук Вікторія Юріївна – «Розробка програми оптимізації прибутковості підприємства (на прикладі ТОВ «Пилипчанське»)».

 

Спеціальність 7.03060104 “Менеджмент ЗЕД ”:

 • Розробка та реалізація логістичної моделі діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Чайком») - Білик Анатолій Вікторович

 • Управління інноваційним розвитком підприємства в контексті трансфера технологій (на прикладі ТОВ УБ«Закордонмонтажспецбуд») - ст. Вадньова Інна Леонідівна

 • Управління розрахунковими операціями суб’єктів ЗЕД (на прикладі ПАТ «Райффанзен банк Аваль») – ст. Басюк Віталій Олександрович

 • Розробка та реалізація стратегії управління експортними операціями на підприємстві-субєкті ЗЕД (на прикладі ТОВ «ВТК «Крупяний дім») - Давидюк Андрій Васильович

 • Розробка та реалізація програми мотивації та стимулювання персоналу на підвищення конкурентоспроможності підприємства – суб’єкті ЗЕД (на прикладі ТОВ Завод пакувального обладнання «Термо – Пак») - Климанська Ярослава Мирославівна

 • Люлькун Ілона Вікторівна – «Світовий ринок технологій: стан та перспективи розвитку».

 • "Стан та перспективи розвитку в’їзного туризму в Україні" - ст. Фомченко Олексій Васильович;

 • "Соціально-економічні наслідки вступу України в COT"– ст. Закалюжний Максим Володимирович;

 • "Прямі іноземні інвестиції в умовах формування глобального економічного простору" - ст. Непорада Денис Валерійович;

 • "Світовий ринок лізингу: стан та перспективи розвитку" - ст. Лиса Яна Олександрівна;

 • "Іноземний капітал в економіці України" - ст. Олешко/Мовчан Марина Василівна;

 • "Стан та шляхи розвитку інфраструктури транспортних коридорів України" - ст. Гусар Інна Геннадіївна..

 • "Вдосконалення регулювання експорту-імпорту інтелектуальної власності в Україні" - ст. Ярова Тетяна Миколаївна;

 • "Основні напрями інтеграції України до ЄС" - ст. Сошко Віктор Сергійович;

 • "Конкурентні переваги України на світових товарних ринках" - ст. Костюк Юлія Віталіївна;

 • "Зовнішньоекономічні зв'язки України з країнами Латинської Америки" - ст. Савчук Наталія Олександрівна;

 • "Географічне положення та транспортна система України як фактори конкурентоспроможності України" - ст. Васьковський Віталій Васильович.

 • "Світовий ринок лізингу: стан та перспективи розвитку" - ст. Лубочков Сергій Олександрович;

 • "Україна на світовому ринку продовольства: стан та перспективи" - ст. Панухник /Назарчук Ірина Ігорівна;

 • "Проблеми залучення інвестицій в економіку України" - ст. Гурінчук Володимир Федорович;

 • "Зовнішньоекономічні зв'язки України з країнами Азії" - ст. Закалюжна Олена Анатоліївна;

 • "Україна на світовому ринку транспортних перевезень: стан та тенденції" - ст. Орєховський Роман Віталійович.

 

Спеціальність: 7.03050401 “Економіка підприємства ”

 • Журавель Віталій Олегович – «Економічне обгрунтування заходів з підвищення ефективності використання нематеріальних активів підприємства (на прикладі ТзОВ Волинська фабрика "Гофротари")».

 • Киричук Мирослава Миколаївна – «Економічне обґрунтування підвищення конкурентоспроможності підприємства за допомогою методів бенчмаркінгу (на прикладі ТОВ Завод "Проммет")».

 • Карабась Олена Петрівна – «Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі будівельно-монтажного управління №4 ВАТ "Домобудівний-комбінат №3")».

 • Климчук Іван Олександрович – «Стратегія впровадження паблік рилейшнз на підприємстві (на прикладі ТОВ "Бетон-комплекс")».

 • Козлюк Ольга Миколаївна – «Економічне обґрунтування стратегії впровадження та механізму реалізації франчайзингу на підприємстві (на прикладі Володимир-Волинської швейної фабрики ПАТ "Луга")».

 • Чеботарьов Артем Миколайович – «Економічне обґрунтування ефективності використання трудового потенціалу підприємства (на приклад ТОВ «Апрінт»)».

 • Ляшук Іван Васильович – «Капіталізація підприємства за рахунок нематеріальних активів виробництва (на прикладі ЗАТ «Західна промислова група»)».

 • Тивонюк Валентина Анатоліївна – «Розробка та економічне обґрунтування пріоритетів технічного розвитку підприємства (на прикладі ПП «ЧІП»)».

 • Дубницький Олексій Петрович «Ефективність запровадження АБС "BARS Millenium" (на прикладі Овруцького ТВБВ № 10005/03 ВАТ «Ощадний банк України»)».

 • Бордюг Ганна Віталіївна – «Формування програми ефективного використання основних фондів підприємства (на прикладі ДТГО ПЗЗ Коростеньської «Дистанції колії»)».

 • Шульга Людмила Дмитрівна – «Економічне обґрунтування інноваційної політики підприємства (на прикладі «Еко-пак»)».

 • Войтенко Валентина Михайлівна – «Обгрунтування шляхів підвищення використання матеріально-технічних ресурсів на підприємстві (на прикладі ТОВ «Порто-Флот»)».

 • Христосенко Анастасія Василівна – «Організаційно-економічне обґрунтування шляхів запобігання банкрутства на підприємстві (на прикладі ТОВ "Вікнова")».

 • Христосенко Яна Василівна – «Економічне обґрунтування ефективності використання основних засобів виробництва (на прикладі ТОВ «Віраж»)».

 • Подкур Олена Петрівна – «Вдосконалення амортизаційної політики підприємства (на прикладі ДП «Словечанський лісгосп»)».

 • Коринецька Юлія Леонідівна – «Вдосконалення організації оплати праці на підприємстві (на прикладі вокзал «Одеса-Головна»)».

 • Орехова Юліана Ігорівна – «Економічне обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання прибутку підприємства (на прикладі ПП «Роса»)».

 • Давідєнко Микола Юрійович – «Ефективність використання оборотних засобів підприємства та напрямки їх підвищення (на прикладі «Овруцький спецлісгосп»)».

 • Паршовець Михайло Вікторович «Механізм формування грошових потоків підприємства (на прикладі ПП «Космос»)».

 • Макаревич Сергій Васильович – «Дослідження шляхів зниження собівартості продукції (на прикладі «Овруцького молочноконсервного комбінату»)».

 • Назарова Ольга Михайлівна – «Розробка стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства за рахунок випереджаючого виробництва нової продукції (на прикладі ТОВ «Полюс»)».

 • Стоцька Світла Володимирівна – «Механізм оцінки ефективності діяльності підприємства» (на прикладі Овруцький спецлісгосп)».

 • Романець Олександр Васильович – «Розробка програми використання вторинних матеріальних і енергетичних ресурсів на підприємстві (на прикладі ВАТ «ККПК)».

 • Борозенець Олександра Григорівна – «Вдосконалення механізму управління грошовими потоками підприємства (на прикладі ВАТ «Центренерго Трипільська ТЕС»)».

 • Романюк Тетяна Віталіївна – «Напрямки ресурсозбереження на підприємстві (на прикладі ТОВ «Бетон-комплекс»)».

 • Попова Юлія Віталіївна – «Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу (на прикладі ПП «Роса»)».

 • Лук’янчук Тетяна Віталіївна – «Економічне обґрунтування структури виробничого капіталу підприємства (на прикладі ВАТ «Центренерго Трипільська ТЕС»)».

 • Шваб Ольга Вікторівна – «Обґрунтування заходів вдосконалення виробничої структури підприємства (на прикладі СФГ «Зоря»)».

 • Решетнік Віктор Миколайович – «Економічне обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку потенціалу підприємства (на прикладі ПП «Дніпро»)».

 • Гайдукова Валентина Федорівна – «Розробка бізнес-плану диверсифікаційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ДП «Овруцький спецлісгосп»)».

 • Кочур Дмитро Анатолійович – «Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства (на прикладі ПП «Архістратиг»)».

 • Бенесько Роман Олександрович – «Економічне обґрунтування санації та реструктуризації підприємства (на прикладі Шахти № 5)».

 • Галась Альона Ігорівна – «Вдосконалення системи управління витратами виробництва на підприємстві (на прикладі ТОВ Ковальско-пресове підприємство)».

 • Доскоч Володимир Володимирович – «Розробка напрямків зниження капіталомісткості продукції (на прикладі ТОВ Гербор Холдинг)».

 • Рафальска Ольга Михайлівна – «Формування моделі ефективного управління конкурентоспроможності продукції на підприємстві (на прикладі ДП "Райське джерело")».

 • Капустинський Ігор Степанович – «Економічне обґрунтування заходів зі зниження трудомісткості продукції на підприємстві (на прикладі ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство»)».

 • Гринь Павло Миколайович – «Економічне обґрунтування асортиментної політики підприємства (на прикладі ТзОВ «ВМП»)»..

 • Денисенко Юлія Сергіївна – «Напрями підвищення продуктивності праці на підприємстві (на прикладі ТОВ "Радіатор-2006")».

 • Жарікова Тетяна Володимирівна – «Бюджетування як форма вдосконалення організації виробництва (на прикладі ВАТ Нововолинський хлібозавод)».

 • Жарікова Тетяна Володимирівна – «Економічне обґрунтування шляхів зміцнення фінансового стану підприємства (на прикладі ПАТ «Червона Зірка")».

 • Дремлюга Ганна Олексіївна – «Економічне обґрунтування заходів організаційно-економічного механізму з підвищення прибутковості підприємства (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос")».

 • Андрієнко Алла Мколаївна – «Економічне обґрунтування заходів з вдосконалення системи моніторингу безпеки праці персоналу на підприємстві (на прикладі ДП Шпагатно-вірьовочні вироби «ТОВ «Виробниче підприємство МІК)».

 • Згарбул Ганна Володимирівна – «Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі приватного підприємства «Агротранссервіс»)».

 • Крива Роман Валерійович – «Економічне обґрунтування зниження витрат підприємства (на прикладі ТОВ «Інталія» )».