Ліцензія та сертифікати

    ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНЗ


    1. Назва навчального закладу

    Нова: Приватне акціонерне товариство "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет"
    Стара: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Київська гуманітарна академія"

    2. Акредитація

    Акредитований Державною акредитаційною комісією України

    3. Керівник

    В.о. ректора д.е.н. Пахомов Сергій Юрійович

    4. Статус

    Приватний

    5. Адреса

    м. Київ, вул. Рейтарська 19A, 01030, Україна, www.c-e-u.info email: referent.ceu.info@gmail.com

    тел. +38 (044) 278-24-73, факс. +38 (044) 278-18-92

    MAIN INFORMATION ABOUT THE EDUCATION INSTITUTION

    1. Name of the education institution

    New: Private Joint Stock Company "Ukrainian-Polish educational institution "Central-European University"
    Old: Private Joint Stock Company "Higher educational institution "Kyiv Academy for the Humanities"

 

    2. Accreditation

    Recognized by the State Accreditation Commissin of Ukraine

    3. Сhancellor

    Acting chancellor PhD in Economics Sergiy Pakhomov

    4. Status

       Private

    5. Contact us

    19A Reytarska St., 01030 Kyiv, Ukraine, www.c-e-u.info email: referent.ceu.info@gmail.com
    tel. +38 (044) 278-24-73     fax. +38 (044) 278-18-92


 

    УЗГОДЖУВАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРАТ "УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

    Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавр, спеціаліст, магістр, та ліцензованого обсягу
    Продовження до акту (стор.2)
    Продовження до акту (стор.3)


    Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги
    Продовження до узагальненого переліку (стор.2)

 
Висновки