Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки

В структурі ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад  «Центрально-Європейський університет» функціонує  

Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки


Ми гарантуємо Вам престижну та якісну освіту за наступними спеціальностями (ОПП):

 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(ОПП «Оціночна діяльність»)

 

 •  використання професійно-профільованих знань і практичних навичок в галузі фінансів, грошового обігу та кредиту, інвестування та менеджменту для здійснення оціночної діяльності;

 • планування процесу надання основних і додаткових послуг в процесі оціночної діяльності, виконання будь-якої господарської діяльності щодо оцінки різних видів майна;

 • основи експертного оцінювання майна, матеріальних та не матеріальних активів підприємств і бізнесу.;

 • аналіз, моделювання і прогнозування стану об’єктів оцінювання на макро- та мікроекономічних рівнях.

 

073 Менеджмент

(ОПП «Менеджмент»)

 

 • аналіз та оцінка діяльності підприємства;

 • участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;

 • прийняття оптимальних рішень в конкретних господарських ситуаціях;

 • використання прогресивних методів прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

 

073 Менеджмент

(ОПП «Менеджмент у сфері медичних та фармацевтичних послуг»)

 

 • аналіз та оцінка діяльності підприємства (установи, організації), що працюють у сфері медичних та фармацевтичних послуг;

 • участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;

 • прийняття оптимальних рішень в конкретних господарських ситуаціях;

 • використання прогресивних методів прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства (установи, організації), що працюють у сфері медичних та фармацевтичних послуг.

 

101 Екологія

(ОПП «Екологія»)

 

 • аналіз та екологічна оцінка якості територій, що зазнали антропогенного впливу;

 • моніторинг та охорона навколишнього природного середовища;

 • оптимізація процесів природокористування;

 • контроль за станом навколишнього середовища та використанням природних ресурсів.

 

101 Екологія

(ОПП «Екологічний контроль та аудит»)

 

 • визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів довкілля;

 • концептуальні, методологічні, організаційно-правові та практичні основи екологічного аудиту з урахуванням міжнародних та українських стандартів, які б забезпечували оптимальний стан довкілля та безпеку життєдіяльності людини;

 • проектування та експлуатації систем та приладів екологічного контролю;

 • методи та засоби екологічного контролю та аудиту у хімічній, нафтохімічній, будівельній промисловості, а також на підприємствах енергетики, машинобудівної промисловості та споріднених з ними.

   Форма навчання – денна, заочна.

 

   Термін навчання: на базі базової загальної середньої освіти – 3 (2) роки 10 місяців, на базі повної   загальної середньої освіти – 2 (1) роки 10 місяців.

 

   Підготовка фахівців здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб

Правила прийому - 2020

    Правила прийому до Приватного навчального закладу «Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки Центрально-Європейського університету» в 2020 році

   

 

    Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році

 


За детальною інформацією звертайтеся:
Тел.: (068) 052-99-21
Офіційний веб-сайт: www.keitk.at.ua

Адреса: Черкаська обл., м. Канів,  вул. Пилипенка, 14