Науково-практична конференція "Діалог мов та культур"

Пленарне засідання Вступне слово до учасників конференції. Перший проректор Київської гуманітарної академії д.е.н.проф. Молдованов Михайло Іванович. Проректор з навчально-методичної роботи Київської гуманітарної академії, доц. Прохор Ірина Петрівна. Ліцензування та акредитація як форми державного регулювання якості освіти у приватній вищій школі України на початку ХХІ століття. Декан факультету міжнародних відносин та романо-германської філології, канд.філософ. наук, доц., Марчук Валерій Петрович. Завідувач кафедри романо-германської філології, канд.філ.наук, доц., Іонова Ірина Михайлівна Мова та культура. Канд.пед.наук, доц., докторант Рибінська Юлія Володимирівна Квінтесенція мультикультуралізму у міжмовному діалозі. Секція 1 Сучасні проблеми фразеології англійської мови Керівники секції: доц. Іонова І.М. ст.в. Дудка Г.О. 1. Підгорна А.В. «Фразеологічні одиниці з компонентом «частини тіла людини» в сучасній англійській мові» Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В. 2. Липець К.В. «Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови з компонентом «head» Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іононва І.М. 3. Волинець Л.Л. «Семантика фразових дієслів та дієслівних фразеологічних одиниць» Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В. 4. Шептун Ю.М. «Фразеологічні одиниці з елементом «назви тварин і рослин» Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. 5. Карнаух А.В. «Фразеологічні одиниці англійської мови з компонентом «побутова діяльність людини» Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. 6. Петренко Ю.Б. «Фразеологічні одиниці з семантичним компонентом кольору в сучасній англійській мові» Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. Секція 2 Проблема функціонування лексичних одиниць в текстах різних функціональних стилях Керівники секції: доц. Прохор І.П. доц. Рубінська Б.І. 1. Дідук М.В. Функціонально-когнітивні англійських реалій в українському перекладі Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В. 2. Кучер М.В. Функціонування власних назв в сучасному романі та особливості їх перекладу Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В. 3. Іванова К.С. Порівняльний аналіз функціонування запозичень в різних функціональних стилях Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. 4. Мельніченко Я.О. Запозичення в англійській мові та їх використання в різних функціональних стилях Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В. 5. Гергель А.Ю. Деривати у художньому тексті Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. Секція 3 Проблеми поповнення словникового складу сучасної англійської мови Керівники секції: доц. Рибачук С. ст.в. Московська Л.М. 1. Ругаль К.В. Неологізми та засоби їх утворення у сучасній англійській мові Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. 2. Ап’юк А.М. Формування словника англійської мови в історичному аспекті Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. 3. Сидюк Д.М. Порівняльний аналіз використання економічних термінів в англійській та українській мовах Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В. 4. Кутинська М.В. Словотворчість в сфері англійських антропонімів і топонімів Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. 5. Лютий Д.І. Проблема граматичного роду в сучасній англійській мові Науковий керівник: канд..філ.наук, доц. Пироженко Л.А. 6. Лобченко В.В. Порівняльний аналіз лексико-семантичного поля «емоції» в англійській та українській мовах Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В. Секція 4 Мовні варіанти та діалекти сучасної англійської мови Керівники секції: доц. Рибінська Ю.В ст.в. Маєвська Е.В. 1. Табачук В.І. Локальні діалекти сучасної англійської мови Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. 2. Шинкарнук М.І. Фразеологічні одиниці американського варіанту англійської мови Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В. 3. Івчик Л.В. Лексико-семантичні особливості коллоквіалізмів в сучасній англійській мові Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. 4. Швагло Н.І. Особливості австралійського варіанту англійської мови Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М. Секція 5 Сучасні проблеми літературознавства Керівники секції: доц. Ліхоманова Н.О. доц. Прохор І.П. 1. Акімова А.О. Шекспірівські алюзії у романістиці Айріс Мердок Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О. 2. Городецька К.О. Проблема існування «іншого» у філософії Ж.П. Сартра Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О. 3. Сидоренко А.В. Система архетипів у романі Г.Гессе «Деміан» Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О. 4. Калініченко В.В. «Пігмаліон» Бернарда Шоу як драма-дискусія Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О. 5. Синюченко В.В. Система образів у романі Г.Джеймса «Жіночий портрет» Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О. 6. Тіторова А.А. Проблема розмежування тендерного аналізу та феміністичної критики у сучасному літературознавстві Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О. Секція 6 Культурологія Керівники секції: доц. Чорна Л.Д. ст.в. Цебро І.Б. 1. Любчич Л.Ф. Місце моралі в духовному житті суспільства Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д. 2. Цикалюк Ю.Б. Актуальність проблеми взаємовідносин моралі і права Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д. 3. Решмеділов М.С. Християнська мораль в політиці Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д. 4. Титаренко К.А. Внесок релігійних мислителів в розвиток моральної культури Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д. 5. Гавара Є.С. Колізії моральної поведінки та стратегія морального виховання Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д. 6. Даницька В. Поняття свободи в православній та світській педагогіках Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д. 7. Стиренко А.І. Виховання релігійної культури в сучасних умовах Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д.