Парламентські читання у Верховній раді 02 липня 2014 р.


Ректорат ПрАТ "ВНЗ "Київська гуманітарна академія" завжди приймає активну участь в обговоренні освітнього законодавтсва.

Так, 02 червня 2014 року Прохор Ірина Петрівна, проректор з навчальної роботи, прийняла участь в Паламентських слуханнях на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», що відбулися у приміщенні Верховної ради України.

Ініціатором проведення слухань виступив Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Заступник Голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський, відкриваючи слухання, звернув увагу на широку зацікавленість до тематики парламентських слухань з боку профільних Комітетів Верховної Ради України, зокрема, з питань аграрної політики та земельних відносин, з питань промислової та інвестиційної політики, з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з питань охорони здоров’я, з питань соціальної політики та праці.

В слуханнях брали участь народні депутати України, керівники Уряду, представники Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони, національних академій наук, керівники і представники місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі науки, працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, наукових кіл і громадських організацій.

Парламентські обговорення дали можливість законотворцям знайти відповіді на запитання - які завдання є головними сьогодні для підтримки наукової галузі, які бар’єри треба забирати, яким повинно бути ставлення до науки з боку органів влади; та розробити відповідні рекомендації.

Окрім того, було обговорено Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність".

В обговореннях, на перший план, вийшли національні інтереси, які вимагають негайних та ефективних заходів, спрямованих на збереження існуючого науково-технічного потенціалу країни та підвищення ефективності його використання для подолання кризових явищ, що мають місце в економічному та соціальному розвитку. Учасниками Парламентських читань неодноразово було наголошено, що без чіткої законодавчої та нормативно-правової бази, ефективної інституційної системи її використання швидко втрачаються можливості розвивати належним чином наукові дослідження, оперативно впроваджувати їх результати у практику, реагувати на світові науково-технологічні досягнення та ефективно використовувати їх у національних інтересах."