Науково-практична конференція «Міжнародні політико-економічні відносини в постбіполярний період»


12 грудня 2015 року відбулась чергова науково-практична конференція студентів факультету міжнародних відносин та романо-германської філології на тему «Міжнародні політико-економічні відносини в постбіполярний період».

Під час відкриття заходу ректор Центрально-Європейський Університет розповів учасникам конференції про поточні напрями наукової роботи в закладі, її перспективи, а також підкреслив важливість залучення до фундаментальних розробок молодих вчених, зокрема й студентства.

На конференції з доповідями виступили провідні викладачі академії: Марчук В.П., Княждвірська К.О., Стародуб-Підберезна Т.С., Вонсович О.С., Ганущак-Єфіменко Л.М., Левченко О.М., а також випускниця Київської гуманітарної академії, аспірант Київського славістичного університету Баскакова А.С. У своїх доповідях вони акцентували увагу на фундаментальних та прикладних проблемах міжнародно-політичної науки, зокрема: визначенні особливостей застосування інструментів офіційної, напівофіційної та неофіційної дипломатії для врегулювання конфлікту в Україні, вивченні політичних та соціально-економічних процесів, що відбуваються в Субсахарській Африці та Латинській Америці, визначенні місця ОБСЄ в сучасній архітектурі європейської безпеки; а також конструюванні моделі побудови кластерної архітектоніки інноваційного розвитку підприємництва в умовах формування економіки знань і формулюванні завдань та інструментів фінансового менеджменту.

Важливо зазначити, що під час відкриття конференції та роботи секцій активну участь в обговоренні нагальних проблем розвитку Української держави взяли не лише студенти, що навчаються в магістратурі, але й гості заходу та безпосередньо викладачі профільних кафедр академії. Виступи студентів продемонстрували високий теоретичний рівень підготовки студентів, вміння використовувати сучасний методологічний інструментарій для проведення політико-економічних досліджень й належний рівень розуміння ними актуальних проблем внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави.

Доповіді студентів присвячені актуальним питанням світового порядку денного: боротьба з асиметричними загрозами міжнародній безпеці, проблема ефективності діяльності міжнародних організацій, особливості реалізації на сучасному етапі зовнішньополітичних стратегій великих та середніх держав світу, конфліктогенний потенціал окремих двосторонніх міждержавних взаємодій, становлення та розвиток дипломатичної та консульської служби в Україні та Російській Федерації, а також вивченню теоретичних аспектів діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в умовах зростання фінансових ризиків.

За результатами роботи конференції видано «Студентський науковий вісник» (випуск 7), який містить наукові доробки студентів, що навчаються у магістратурі, а також доповіді викладачів профільних кафедр Центрально-Європейського Університету.

Педагогічний склад академії бажає студентам успіхів при проведенні подальших наукових досліджень та вдалої практичної діяльності, спрямованої на розв’язання ключових завдань стратегії національного розвитку Української держави.

Сохранить