Університет готує висококваліфікованих фахівців за наступними галузями знань:


Університет готує висококваліфікованих фахівців за наступними галузями знань:

03 Гуманітарні науки

  • 035 Філологія (Германські мови і літератури)освітні ступень бакалавр, магістр; денна та заочна форма навчання.

07 Управління та адміністрування

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування - освітня ступень бакалавр, магістр; денна та заочна форма навчання.

  • 073 Менеджмент - освітня ступень бакалавр, магістр; денна та заочна форма навчання.

29 Міжнародні відносини

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - освітня ступень магістр; денна та заочна форма навчання.

Вступникам до Українсько-Польського вищого навчального закладу «Центральний Європейський Університет необхідно подати наступні документи:

1. заяву на вступ в Університет;

2. документ про освіту з додатком (оригінал і копія): атестат про середню освіту або диплом молодшого спеціаліста або диплом бакалавра або диплом магістра за іншою спеціальністю.

3. сертифікати ЗНО з додатком (оригінал і копія);

4. паспорт України (оригінал і копія);

*В разі подання паспорта з безконтактним електронним носієм, необхідно додати копію витягу про реєстрацію місця проживання або посвідки про постійне проживання в Україні; 5. ідентифікаційний код платника податків (оригінал і копія).

6. чотири кольорові фотокартки (3х4 см);

7. військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);

8. свідоцтво про зміну прізвища, імені чи по батькові (в разі потреби).

Телефони приймальної комісії:

+38 (044) 278-18-92

+38 (096) 2923612

+38 (063) 5327160

+38 (098) 2657924

referent.ceu.info@gmail.com

Недавние посты

Смотреть все