Правила прийому
до ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад

«Центрально-Європейський університет» 

у 2018 році

     Провадження освітньої діяльності у ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 р. № 9-л (переоформлення) щодо надання відповідних освітніх послуг в межах ліцензованого обсягу.

     Правила прийому розроблені Приймальною комісією ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265,  та розглянуті на засіданні Приймальної комісії та затверджені вченою радою Університету від 11 грудня 2017 року протокол № 4.

 

     Правила прийому 2018

     •Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

     •Додаток 2. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра  додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України

     •Додаток 3. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну освітньо-кваліфікаційний рівень, обрахованого за 100-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

     •Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середнюосвіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

     •Додаток 5. Витяг з переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу нанавчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

     •Додаток 6. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти

   Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році