Науково-практична конференція "Діалог мов та культур"

April 24, 2014

Пленарне засідання
Вступне слово до учасників конференції.
Перший проректор Київської гуманітарної академії д.е.н.проф. Молдованов Михайло Іванович.
Проректор з навчально-методичної роботи Київської гуманітарної академії, доц. Прохор Ірина Петрівна.
Ліцензування та акредитація як форми державного регулювання якості освіти у приватній вищій школі України на початку ХХІ століття.
Декан факультету міжнародних відносин та романо-германської філології, канд.філософ. наук, доц., Марчук Валерій Петрович.
Завідувач кафедри романо-германської філології, канд.філ.наук, доц., Іонова Ірина Михайлівна 
Мова та культура.
Канд.пед.наук, доц., докторант Рибінська Юлія Володимирівна
Квінтесенція мультикультуралізму у міжмовному діалозі.Секція 1

Сучасні проблеми фразеології англійської мови

Керівники секції: 
доц. Іонова І.М.
ст.в. Дудка Г.О.

1. Підгорна А.В.
«Фразеологічні одиниці з компонентом «частини тіла людини» в сучасній англійській мові»
Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В.

2. Липець К.В.
«Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови з компонентом «head»
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іононва І.М.

3. Волинець Л.Л.
«Семантика фразових дієслів та дієслівних фразеологічних одиниць»
Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В.

4. Шептун Ю.М.
«Фразеологічні одиниці з елементом «назви тварин і рослин»
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

5. Карнаух А.В.
«Фразеологічні одиниці англійської мови з компонентом «побутова діяльність людини»
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

6. Петренко Ю.Б.
«Фразеологічні одиниці з семантичним компонентом кольору в сучасній англійській мові»
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.


Секція 2
Проблема функціонування лексичних одиниць в текстах різних функціональних стилях
Керівники секції: 
доц. Прохор І.П.
доц. Рубінська Б.І.

1. Дідук М.В.
Функціонально-когнітивні англійських реалій в українському перекладі
Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В.

2. Кучер М.В.
Функціонування власних назв в сучасному романі та особливості їх перекладу
Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В.

3. Іванова К.С.
Порівняльний аналіз функціонування запозичень в різних функціональних стилях
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

4. Мельніченко Я.О.
Запозичення в англійській мові та їх використання в різних функціональних стилях
Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В.

5. Гергель А.Ю.
Деривати у художньому тексті
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

Секція 3

Проблеми поповнення словникового складу сучасної англійської мови

Керівники секції: 
доц. Рибачук С.
ст.в. Московська Л.М.

1. Ругаль К.В.
Неологізми та засоби їх утворення у сучасній англійській мові
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

2. Ап’юк А.М.
Формування словника англійської мови в історичному аспекті
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

3. Сидюк Д.М.
Порівняльний аналіз використання економічних термінів в англійській та українській мовах
Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В.

4. Кутинська М.В.
Словотворчість в сфері англійських антропонімів і топонімів
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

5. Лютий Д.І.
Проблема граматичного роду в сучасній англійській мові
Науковий керівник: канд..філ.наук, доц. Пироженко Л.А.


6. Лобченко В.В.
Порівняльний аналіз лексико-семантичного поля «емоції» в англійській та українській мовах
Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В.
Секція 4

Мовні варіанти та діалекти сучасної англійської мови

Керівники секції: доц. Рибінська Ю.В
ст.в. Маєвська Е.В.
1. Табачук В.І.
Локальні діалекти сучасної англійської мови
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

2. Шинкарнук М.І.
Фразеологічні одиниці американського варіанту англійської мови
Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Рибінська Ю.В.

3. Івчик Л.В.
Лексико-семантичні особливості коллоквіалізмів в сучасній англійській мові 
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.

4. Швагло Н.І.
Особливості австралійського варіанту англійської мови
Науковий керівник: канд.філолог.наук, доц. Іонова І.М.
Секція 5
Сучасні проблеми літературознавства 
Керівники секції: 
доц. Ліхоманова Н.О.
доц. Прохор І.П.

1. Акімова А.О.
Шекспірівські алюзії у романістиці Айріс Мердок
Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О.

2. Городецька К.О.
Проблема існування «іншого» у філософії Ж.П. Сартра
Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О.

3. Сидоренко А.В.
Система архетипів у романі Г.Гессе «Деміан»
Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О.

4. Калініченко В.В.
«Пігмаліон» Бернарда Шоу як драма-дискусія
Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О.

5. Синюченко В.В.
Система образів у романі Г.Джеймса «Жіночий портрет»
Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О.

6. Тіторова А.А.
Проблема розмежування тендерного аналізу та феміністичної критики у сучасному літературознавстві
Науковий керівник: канд.філ.наук, доц. Ліхоманова Н.О.
Секція 6
Культурологія
Керівники секції: 
доц. Чорна Л.Д.
ст.в. Цебро І.Б.

1. Любчич Л.Ф.
Місце моралі в духовному житті суспільства
Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д.

2. Цикалюк Ю.Б.
Актуальність проблеми взаємовідносин моралі і права 
Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д.

3. Решмеділов М.С.
Християнська мораль в політиці
Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д.

4. Титаренко К.А.
Внесок релігійних мислителів в розвиток моральної культури
Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д.

5. Гавара Є.С.
Колізії моральної поведінки та стратегія морального виховання
Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д.

6. Даницька В.
Поняття свободи в православній та світській педагогіках
Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д.

7. Стиренко А.І.
Виховання релігійної культури в сучасних умовах
Науковий керівник: канд.філософ.наук, доц. Чорна Л.Д.

Please reload

Избранные посты

Участь студентів Центрально-Європейського Університету в міжнародній конференції «Протидія інформаційній війні в Україні»

January 29, 2016

1/3
Please reload

Недавние посты