Сучасність

250px-Flag_of_Ukraine.svg.png
depositphotos_25587499-stock-photo-flag-
Untitled (8).jpg

   ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет», акредитований Міністерством освіти і науки України за найвищим IV рівнем (наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 9-л (переоформлення), було засновано як Київський гуманітарний інститут у 1994 році та став одним із перших приватних  закладів вищої освіти України. 

 

   Університет здійснює підготовку фахівців, розвиває міжнародну співпрацю, розширюючи закордонні освітянські обрії України.

   В структурі Університету функціонують Факультет міжнародних відносин та романо-германської філології, Економічний факультет та Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки.

 

   На факультетах Університету здійснюється підготовка, перепідготовка за освітнім ступенем «Бакалавр» та «Магістр» з галузей  знань: «Гуманітарні науки» – Філологія (англійська, німецька, французька); «Міжнародні відносини» – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (з поглибленим вивченням англійської, німецької, французької, польської, норвезької мов); «Управління та адміністрування» – Менеджмент; Маркетинг; Фінанси, банківська справа та страхування.

 

   Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки здійснює підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за  спеціальностями: «Прикладна екологія» в галузях лісового господарства та заповідниках,  харчової та переробної промисловості; «Організація виробництва» – підготовка асистентів керівників, технологів на виробництві, інспекторів відділу кадрів в організаціях, установах та на підприємствах; «Оціночна діяльність»: експерт з оцінки нерухомості, земельних ділянок, майна, визначення вартості виробничої лінії на підприємстві, оцінка збитку, заподіяного в автомобільній аварії.

   Університет розробив спільну програму підготовки бакалаврів та магістрів за навчальними програмами Академії Бізнесу в Домброві Гурнічій (Республіка Польща) та OUS Switzerland (Люцерн, Швейцарія). Ця міжнародна програма, яка має на меті надати шанс українській молоді здобути вищу освіту і отримати диплом ступеня «бакалавр» та «магістр», навчаючись в Україні.

  

   Учасники програми «подвійних дипломів» отримують:

 

– Эвропейський диплом (Польща та Швейцарія) разом з дипломом України;

– якісне навчання за європейськими освітніми програмами;

– вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, польська) ;

– участь в програмах академічного обміну;

– можливість працевлаштування під час перебування за кордоном.

 

   Контактна інформація:

   Офіційний веб-сайт: www.с-e-u.info

   Приймальна комісія: тел.:  +38 (044) 278-18-92    e-mail:referent.ceu.info@gmail.com

   Адреса: Україна, 01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-A