Сучасність

   ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет», акредитований Міністерством освіти і науки України за найвищим IV рівнем (наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 9-л (переоформлення), було засновано як Київський гуманітарний інститут у 1994 році та став одним із перших приватних вищих освітніх закладів України. 

 

   Університет сьогодні готує висококваліфікованих фахівців, з упевненістю дивиться у майбутнє, розвиває міжнародну співпрацю, розширюючи закордонні освітянські обрії України та роблячи внесок у побудову відкритого демократичного суспільства.

   В структурі Університету функціонують Факультет міжнародних відносин та романо-германської філології, Економічний факультет та Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки.

 

   На факультетах Університету здійснюється підготовка, перепідготовка за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр» з галузей  знань: «Гуманітарні науки» – Філологія (англійська, німецька, французька); «Міжнародні відносини» – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (з поглибленим вивченням англійської, німецької, французької, польської, норвезької мов); «Управління та адміністрування» – Менеджмент; Маркетинг; Фінанси, банківська справа та страхування.

 

   Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки здійснює підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за  спеціальностями: «Прикладна екологія» в галузях лісового господарства та заповідниках,  харчової та переробної промисловості; «Організація виробництва» – підготовка асистентів керівників, технологів на виробництві, інспекторів відділу кадрів в організаціях, установах та на підприємствах; «Оціночна діяльність»: експерт з оцінки нерухомості, земельних ділянок, майна, визначення вартості виробничої лінії на підприємстві, оцінка збитку, заподіяного в автомобільній аварії.

 

   Здобуття українцями вищої освіти в навчальних закладах Європейського Союзу стає все більш актуальним в сучасному освітньому просторі.

 

   Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» успішно інтегрувався в європейський освітній простір, що дозволяє українським студентам придбати закордонний досвід професійного навчання в країнах ЄС, спільно з провідними вузами Республіки Польща та Швейцарії реалізує Програму «подвійних дипломів».

   Університет розробив спільну програму підготовки бакалаврів та магістрів за навчальними програмами Академії Бізнесу в Домброві Гурнічій (Республіка Польща) та OUS Switzerland (Люцерн, Швейцарія). Це міжнародна програма, яка має на меті надати шанс українській молоді здобути вищу освіту і отримати диплом ступеня «бакалавр» та «магістр», навчаючись в Україні.

 

   Унікальність цієї програми полягає в тому, що навчання здійснюватиметься одночасно і в польському, і в швейцарському, і в українському вузах за інтегрованими навчальними планами з використанням інноваційних технологій викладання. Навчальний процес передбачає: надання високоякісної освіти за міжнародними стандартами; поглиблене вивчення англійської, німецької та польської мов; семестрове навчання та проходження практик та стажування за кордоном; допомога і консультування при працевлаштуванні. Випускники зможуть продовжувати навчання або працевлаштуватись в країнах Євросоюзу.

  

   Учасники програми «подвійних дипломів» нашого Університету отримують:

 

– державний диплом країни Євросоюзу (Польщі та Швейцарії) разом з дипломом України;

– якісне навчання за європейськими освітніми програмами;

– вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, польська) ;

– участь в програмах академічного обміну;

– можливість працевлаштування під час перебування за кордоном.

 

   Наша мета – підготувати економічно незалежного та конкурентоздатного фахівця, і цю мету  ми успішно реалізуємо.

 

   Контактна інформація:

   Офіційний веб-сайт: www.с-e-u.info

   Приймальна комісія: тел.:  +38 (044) 278-18-92    e-mail:referent.ceu.info@gmail.com

   Адреса: Україна, 01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-A